TIETOSUOJASELOSTE


Rekisterinpitäjä

Cobblerina Design 2466390-9

Vehkosuontie 503, 14500 Iittala

cobblerina@gmail.com

Keräämme henkilötietoja tilausten käsittelyä varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Cobblerinan ja asiakkaan välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys tilauksen tekemiselle. Myös yhteydenotto-lomakkeella tehdyt asiakaskontaktit rekisteröityvät asiakasrekisteriimme.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä, emmekä käytä tietojasi markkinointiin ilman suostumustasi.

​Henkilötietojasi vastaanottavat:

- yrityksemme ja sen mahdolliset työntekijät

- maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun

- kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle

- tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme

Säilytämme henkilötietojasi:

- verkkokaupassa viiden vuoden ajan

- sähköpostiarkistosssa seitsemän vuoden ajan

- kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet:

- oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot

- oikeus tietojen oikaisemiseen

- oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)

- oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)

- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.


Henkilötietojen turvallisuus

Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi.

Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.

Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla www.cobblerina.com asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti.

Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt ovat tulleet voimaan 1.1.2020.